Tot ce trebuie să știi despre pensionare. Lista completă cu documentele de care ai nevoie

Este important să știm totul despre pensionare, dacă ne apropiem de acest pas. Află tot ce trebuie să știi despre acest proces, dar și ce documente trebuie să pui la dosar. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a pune totul la punct, iar Casa de Pensii oferă toate informațiile necesare în acest sens.

Cum poți obține pensia de vârstă
Unii dintre noi se apropie de vârsta de pensionare, așa că trebuie să știe totul despre acest pas. Cei care se pregătesc să se retragă din activitate și să iasă la pensie pentru limită de vârstă trebuie să știe totul despre acest sistem, despre ce presupune tot procesul.

Pensia limită de vârstă în funcție de gen revine persoanelor care au complet stagiul de cotizare, adică numărul de ani munciți. Vârsta de pensionare este stabilită în funcție de un criteriu important: în raport cu luna și anul naşterii.

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, în timp ce stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

ShareShare

Este important să știm totul despre pensionare, dacă ne apropiem de acest pas. Află tot ce trebuie să știi despre acest proces, dar și ce documente trebuie să pui la dosar. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a pune totul la punct, iar Casa de Pensii oferă toate informațiile necesare în acest sens.

Cum poți obține pensia de vârstă
Unii dintre noi se apropie de vârsta de pensionare, așa că trebuie să știe totul despre acest pas. Cei care se pregătesc să se retragă din activitate și să iasă la pensie pentru limită de vârstă trebuie să știe totul despre acest sistem, despre ce presupune tot procesul.

Pensia limită de vârstă în funcție de gen revine persoanelor care au complet stagiul de cotizare, adică numărul de ani munciți. Vârsta de pensionare este stabilită în funcție de un criteriu important: în raport cu luna și anul naşterii.

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, în timp ce stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Beneficiază de anumite avantaje persoanele care au muncit în condiții speciale de muncă. Aceste beneficii sunt reducerea vârstei standard de pensionare, perioadă suplimentară la vechimea în muncă sau chiar majorarea punctajelor lunare.

Dosarul complet de pensii
Dosarul nu este deloc unul ușor de realizat, ci necesită multă atenție și conține multe documente importante. Acestea atestă dovada muncii, perioada de desfășurare a activității sau statut emoțional.

cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
carnetul de muncă (original şi copie);
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
livretul militar (original şi copie);

diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.