Calendar ortodox, vineri, 16 octombrie! Un mare sfânt este astăzi prăznuit! Rugăciunea care te scapă de orice frică!

În fiecare an la data de 16 octombrie este o mare sărbătoare pentru toți credincioșii. În această zi este sărbătorit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul!

Un mare sfânt este sărbătorit în această zi!
Rugăciunea pe care să o spui când ți-e frică!
Sărbătoare mare pentru toți creștinii în fiecare an la data de 16 octombrie. Atunci este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul! El a fost un mare credincios și și-a dat viața pentru Domnul!

Un mare sfânt este sărbătorit în această zi!

Vineri, 16 octombrie, toți românii au parte de o mare sărbătoare. În această zi este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, cel care a fost pus să aibă grijă de crucea pe care a fost

răstignit Iisus Hristos, dar și să aibă grijă și să fie atent la Sfântul Mormânt, acolo unde trupul fără viață al Mântuitorului a fost băgat.

După ce Hristos a Înviat, iudeii au mers la Sfântul Mucenic Longhin Sutașul pentru a-i da banii ca să mintă că Trupul Mântuitorului a fost furat, însă el nici nu a vrut să audă de așa ceva.

Atunci Pilat a decis că Sfântul Mucenic trebuie să fie ucis, iar Longhin Sutașul a respectat decizia și și-a lăsat viața în mâinile Domnului. Aceasta a murit prin decapitare.

Rugăciunea care te scapă de orice frică!

Atunci când ți-e frică de ceva e important să spui rugăciunea care te scapă de orice teamă și care îi este adresă Sfântului Mucenic Longhin Sutașul.

“Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri.

Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată.

Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.

Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui,

cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”. scrie ombun.net