Ele sunt meseriile care te aduc mai repede în pragul pensiei! 12 joburi care te scutesc de 13 ani de muncă

Ele sunt meseriile care te aduc mai repede în pragul pensiei! Concret, alte 12 noi locuri de muncă au fost recunoscute de lege ca făcând parte din grupul celor cu condiții speciale

Sunt avute în vedere următoarele activităţi din sectorul construcţii nave pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în mai multe activităţi specifice.

Vorbim despre control nedistructiv cu radiaţii ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătuşerie

montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj. Ce meserii te aduc mai repede în pragul pensiei!

Vă readucem aminte că pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr.263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele

pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii. Un alt detaliu interesant este acela că perioada

anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în locurile de muncă de mai sus şi care – conform legislaţiei anterioare – au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.

Sunt mai multe beneficii ale acestor dispoziții. Astfel, discutăm despre reducerea vârstei standard

de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfăşurat cel puţin 25 de ani activităţi în locurile de muncă mai sus menţionate.

De asemenea, utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii.

Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 50 ani pentru femei şi 52 de ani pentru bărbaţi în cazul persoanelor care au desfăşurat cel puţin 25 de ani în locurile de muncă mai sus menţionate.

Atenție! Cine vrea recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiţii speciale trebuie să depună adeverinţa eliberată

de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deţinătorul legal al arhivelor acestuia. scrie fanatik.ro