Klaus Iohannis a promulgat trei legi mult așteptate de milioane de români. Cum ne vor ușura viața noile modificări

Klaus Iohannis a promulgat trei decrete la Palatul Cotroceni, importante pentru milioane de români. Șeful statului a promulgat legea care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea cu doi ani a vârstei standard de pensionare și introducerea sistemului de carte de identitate electronică, precum şi semnătura electronică. Legile urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 312/27.05.2020)

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat astăzi, 3 august, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 312/27.05.2020)

Potrivit legii, la articolul 6 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.”

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

(PL-x 575/11.12.2017)
Sistemul de carte de identitate electronică şi semnătura electronică. Prin promulgarea legii este introdus sistemul de carte de identitate electronică, precum şi semnătura electronică.

De asemenea, poate fi eliberată o carte de identitate simplă sau electronică pentru copiii sub vârsta de 14 ani.

„Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea

vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social,

public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi,

unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul”, arată actul normativ promulgat de şeful statului.

Actul normativ prevede schimbarea conceptului anterior al colectării și afișării datelor prin eliminarea din cip a informaţiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate,

astfel încât în viitorul buletin electronic de să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, va asigura „funcţionalitatea” de card de sănătate.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat în luna ianuarie a acestui an că actualele cărți de identitate vor fi modificate, pentru a fi în conformitate cu reglementările dispuse de Uniunea Europeană.

Legea a fost elaborată în 2017 de Guvernul condus de Mihai Tudose și prevede modificarea mai multor acte

normative referitoare la evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Acestea asigură condiţiile necesare pentru ca titularul unui

document electronic să se autentifice online, pentru a beneficia de diverse servicii electronice – bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/17.02.2020).

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat azi legea care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea cu 2 ani a vârstei standard de pensionare, fără penalizare,

la cele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluare din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui şi pe o rază de 8 km în jurul acestora.

Actul normativ modifică art. 65 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a fost iniţiat de senatorul PSD Cornel Resmeriţă.

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea beneficiază de reducerea vârstei standard de

pensionare cu 2 ani fără penalizare. Potrivit legii, „persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea

remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră,

cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu sau de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent,

a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv localităţile Baia Mare, Copşa Mică,

Zlatna, Târgu Mureş, Drobeta-Turnu-Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, Brad, Criscior, Veţel, Şoimuş,

Baia de Criş, Ghelari, Teliuc, Certej, Băiţa, Orăştie, Deva din judeţul Hunedoara, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare”. Sursa gandul.ro