Stare de alerta! Masuri noi pe teritoriul Romaniei: Inchiderea temporara, totala sau partiala, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, lista

Stare de alerta: HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020, partea a doua.

  1. Se propune mentinerea interzicerii intrarii pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;
b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;
c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului U.E.;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al organizatiilor internationale, precum si membrii familiilor acestora care ii insotesc in misiuni permanente pe teritoriul Romania, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid, precum si persoane returnate in baza acordurilor de readmisie;

i) strainii si apatrizii care calatoresc in scop de studii;

j) strainii si apatrizii, muncitorii inalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata in strainatate;
k) strainii si apatrizii, lucratorii transfrontalieri, lucratorii sezonieri din agricultura, personalul navigant, maritim si fluvial;

l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a productiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic si artistic care participa la evenimentele culturale care se deruleaza pe teritoriul Romaniei, in baza unor relatii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

  1. In absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la pct. 30 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti in state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

  2. Se poate institui carantina zonala in conditiile art. 7 si 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

  3. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se face prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

  4. SUNT EXCEPTATE DE LA PREVEDERILE PCT. 33 URMATOARELE CATEGORII DE ZBORURI:

Citeste continuarea