Stare de alerta: Reguli noi pe care trebuie sa le respectam

Stare de alerta. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea prin care se prelungeste stare de alerta cu 30 de zile, de la 15 octombrie. Reguli noi pentru romani.

MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STARII DE ALERTA

 1. Se mentine coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta de catre inspectoratele judetene/Bucuresti-Ilfov pentru situatii de urgenta, precum si a politiei locale de catre Directia generala de politie a Municipiului Bucuresti/inspectoratele judetene de politie.

 2. Se mentine obligativitatea asigurarii continuitatii activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si stabilirii programului de lucru al angajatilor cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 3. Se propune testarea saptamanala, prin grija directiilor de sanatate publica, a personalului de ingrijiri care isi desfasoara activitatea in asezamintele prevazute la pct. 2.

 4. Se mentine obligatia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidential de a-si organiza programul in functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor in vigoare privind legislatia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.

 5. Se mentine obligatia desfasurarii in regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitatea temporara, precum si a Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei si a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

 6. Se considera necesara mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

 7. Se mentine posibilitatea izolarii si carantinarii in conditiile art. 7, 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

 8. Se considera necesara instituirea obligatiei de purtare a mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 m de intrarea in perimetrul scolii.

 9. In conditiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spatiilor publice deschise afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective, la solicitarea comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

 10. Se considera necesara instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.

 11. Se considera necesara instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru candidatii si echipele de campanie in timpul evenimentelor/intrunirilor/actiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020.

 12. Se considera necesara mentinerea interdictiilor privind organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit punctelor 13-29.

 13. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii.

 14. Competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei fara spectatori, numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.

 15. In conditiile pct. 13, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana.

 16. Activitatile institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se desfasoara numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.

 17. In conditiile pct. 16 organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judete/localitati este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.

 18. In conditiile pct. 16 organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la 3 persoane, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

 19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

 20. In conditiile pct. 19, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate.

 21. Se propune interzicerea participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase prevazute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.

 22. Se mentine interzicerea activitatilor recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

 23. Se propune interzicerea organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) atat in spatii deschise cat si inchise (saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente etc.).

 24. Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de participanti de maximum 25 de persoane in interior si de maximum 50 de persoane in exterior si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii.

 25. Se permite organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.

 26. Se permite organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, organizate in aer liber, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.

 27. Se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, organizarea de mitinguri cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu respectarea urmatoarelor masuri:

a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii;
b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul in care se desfasoara mitingul;
c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participanti si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfasurarii mitingului;
e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2;

 1. Se permite organizarea si desfasurarea evenimentelor/intrunirilor in cadrul campaniei electorale cu obligatia organizatorilor de a asigura respectarea urmatoarelor masuri:

a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii la evenimente/intruniri;
b) efectuarea triajului observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care intra/sosesc in spatiul in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;
c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participantii la evenimente/intruniri, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa in usa;

d) afisarea regulilor de acces si de protectie individuala in locuri vizibile in spatiile in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;
e) limitarea numarului participantilor la maximum 20, in cazul evenimentelor/intrunirilor/actiunilor desfasurate in spatiu inchis si a duratei acestora la maximum doua ore;
f) limitarea numarului participantilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana, in cazul evenimentelor/ intrunirilor/actiunilor desfasurate in aer liber;

g) limitarea numarului persoanelor care se deplaseaza in grup sau formeaza un grup la maximum 6, in cazul actiunilor desfasurate pe strada;
h) limitarea numarului persoanelor care compun echipele la maximum 2, in cazul actiunilor din usa in usa;
i) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie materialele de propaganda electorala, inaintea inceperii actiunii;
j) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.

 1. Se propune mentinerea interdictiei de circulatie in interiorul localitatilor pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri. scrie fabricatinromania